วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี นายนพดล วิตเสถียร คณะกรรมการกลาง สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม และอาจารย์อดิศัย รุจิรกาล ผู้ช่วยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมลงนามในกิจกรรม “เครือข่ายนักศึกษา 8 สถาบัน ลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดกิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน” เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยมีสถาบันต่างๆ เข้าร่วมลงนาม ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 2. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 5. สถาบันการบินพลเรือน

 6. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

 7. มหาวิทยาลัยสยาม

 8. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

 


เครือข่ายนักศึกษา 8 สถาบัน ลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดกิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

 • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

 • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

 • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

   

thThai
en_USEnglish thThai