ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “ดนตรีสร้างคน เยาวชนสร้างชาติ”  ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 4 ชั้น 3 โดยมี ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี และชมการแสดงและการบรรเลงดนตรีไทยของเด็กและเยาวชน ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมชมเป็นอย่างมาก
โครงการ “ดนตรีสร้างคน เยาวชนสร้างชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่า และตระหนักถึงความสำคัญของดนตรีไทย อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไป ดำเนินการต่อเนื่องระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – วันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และได้เรียนดนตรีไทย จำนวนทั้งสิ้น 18 คน

 

ดนตรีสร้างคน เยาวชนสร้างชาติ

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai