28-30 พ.ย. 2560 – Siam Open House 2017 “เชื่อมโลกการเรียนรู้ กับการทำงาน”

มหาวิทยาลัยสยามจัดงานสยามนิทัศน์ 2017 Siam Open House 2017 “เชื่อมโลกการเรียนรู้ กับการทำงาน” หรืองานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 เริ่มเวลา 8:00 – 16:00 น. ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเป็นการแสดงนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์และนักศึกษาที่หลากหลายทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ และการศึกษานานาชาติ ด้านนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 30 สถาบัน ซึ่งร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นหาตัวเอง และตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

สยามนิทัศน์ 2017

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2560 อ.ธงชัย วรไพจิต ผอ.บริหารทรัพยากรภาคการศึกษา ม.สยาม ได้ออกประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมงาน “สยามนิทัศน์ และตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ในวันที่ 28-30 พ.ย.2560″ ณ มหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม และโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง


“สยามนิทัศน์ 2018” 27-29 พ.ย. 61

Siam Open House 2017 “เชื่อมโลกการเรียนรู้ กับการทำงาน

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.