21 กันยายน วันสันติภาพสากล (The International Day of Peace) ณ มหาวิทยาลัยสยาม

วันพฤหัสดีดี ที่ 21 กันยายน 60 ร่วมกิจกรรมวันสันติภาพสากล ณ มหาวิทยาลัยสยาม

เพื่ออุทิศแก่สันติภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราศจากสงคราม ประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลกจะร่วมรำลึก และรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพทั่วโลก องค์การสหประชาชาติ(United Nations Economic and Social Council : UNECOSOC)

วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็น “วันสันติภาพสากล” หรือ วันสันติภาพโลก(International Day of Peace) โดยมีการตีระฆังสันติภาพที่สลักประโยคหนึ่งประโยคไว้ข้างระฆังว่า Long live absolute world peace. (ขอความยั่งยืนจงมีแด่สันติภาพอันแท้จริง) ณ สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ ซึ่งระฆังดังกล่าวถูกหลอมขึ้นจากเหรียญที่เด็กทั่วโลกช่วยกันบริจาค ระฆังใบนี้จึงถือเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงความสูญเสียที่เกิดจากสงคราม
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสันติภาพในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2522 รณรงค์และสร้างจิตสำนึกแห่งสันติภาพให้กับนักเรียนในสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติและจังหวัดต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ให้โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์ http://upf.or.th/2010/

วันสันติภาพสากล ณ มหาวิทยาลัยสยาม (The International Day of Peace) ณ มหาวิทยาลัยสยาม

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.