วันพฤหัสดีดี ที่ 21 กันยายน 60 ร่วมกิจกรรมวันสันติภาพสากล ณ มหาวิทยาลัยสยาม

เพื่ออุทิศแก่สันติภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราศจากสงคราม ประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลกจะร่วมรำลึก และรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพทั่วโลก องค์การสหประชาชาติ(United Nations Economic and Social Council : UNECOSOC)

วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็น “วันสันติภาพสากล” หรือ วันสันติภาพโลก(International Day of Peace) โดยมีการตีระฆังสันติภาพที่สลักประโยคหนึ่งประโยคไว้ข้างระฆังว่า Long live absolute world peace. (ขอความยั่งยืนจงมีแด่สันติภาพอันแท้จริง) ณ สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ ซึ่งระฆังดังกล่าวถูกหลอมขึ้นจากเหรียญที่เด็กทั่วโลกช่วยกันบริจาค ระฆังใบนี้จึงถือเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงความสูญเสียที่เกิดจากสงคราม
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสันติภาพในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2522 รณรงค์และสร้างจิตสำนึกแห่งสันติภาพให้กับนักเรียนในสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติและจังหวัดต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ให้โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์ http://upf.or.th/2010/

วันสันติภาพสากล ณ มหาวิทยาลัยสยาม (The International Day of Peace) ณ มหาวิทยาลัยสยาม

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai