UI Greenmetric World University Ranking 2021 logo

THAILAND TOP-RANKED SUSTAINABLE UNIVERSITY 2021

สยาม มหาวิทยาลัยยั่งยืนอันดับ 6 ของไทย อันดับ 103 ของโลก ประกาศผลแล้ว สถาบันมีชื่อเสียงด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยั่งยืนของโลก UI GreenMetric World University Rankings 2021  มีมหาวิทยาลัยเข้ารับการจัดอันดับ 959 แห่งจาก 80 ประเทศ ในจำนวนนี้เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย 39 แห่ง มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนในระดับ Gold Rankings ด้วยคะแนน 7,750 เพิ่มจากปีก่อนที่ได้ 7,500 คะแนน โดยในปีนี้ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 103 ของโลก และอันดับที่ 6 ของไทย นับเป็นปีที่ 2 ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม Gold Cluster ซึ่งมีเพียง 154 แห่ง สำหรับตัวชี้วัดด้านการศึกษาและการวิจัย ( Education &Research) นั้น มหาวิทยาลัยสยามได้คะแนนมาอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ด้วยผลคะแนน …

THAILAND TOP-RANKED SUSTAINABLE UNIVERSITY 2021 Read More »