ม.สยามร่วมมือ อว.เผยแพร่งานของกระทรวง

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กค. ที่ผ่านมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ดร. พรชัย มงคลวนิช และ นายดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรืองเลขานุการรมว.กระทรวงอว. เชิญทีมนักศึกษา อาจารย์ หารือร่วมกันถึงวิธีการนำเสนอการเผยแพร่กิจกรรม