วัน: 3 มกราคม 2021

online courses for covid

ชั้นเรียนออนไลน์ 2021

มหาวิทยาลัยสยาม จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบ ออนไลน์ ตามตารางเรียนซึ่งกำหนดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าภาควิชาที่สังกัดและอาจารย์ที่ปรึกษา

thThai
Scroll to Top

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.