บริจาคโลหิต 1 ยูนิต ต่อชีวิตได้ถึง 3

12 กันยายนนี้ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคาร19. ชั้น1. มหาวิทยาลัยสยาม เวลา 09.00-15.00 น.