แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรม แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2562 ในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลอุทธรณ์ภาค 9 และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นายรัถยา สัตยาบัน ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยผู้เข้าแข่งขันมาจากตัวแทนนักเรียนโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน โดยให้ใช้ชื่อของโรงเรียน เป็นชื่อทีม โดยมีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน 50 โรงเรียน  โรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญ

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ดำเนินการแข่งขันและมอบรางวัล ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องศรีสุพรรณ (1803) อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.40 น. และเริ่มการแข่งขันพร้อมกันทุกทีม เพียงรอบเดียว ในเวลา 09.00 – 10.00 น. โดยจะต้องตอบคำถาม ปรนัยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวม 30 ข้อ (30 คะแนน) คำถามอัตนัย 1 ข้อ (10 คะแนน)

คำถาม ครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบกฎหมายของประเทศไทย ลำดับชั้นของกฎหมาย และประเภทของกฎหมาย
– ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
– พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
– ระบบศาล ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สิทธิและหน้าที่ของบุคคลในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

แข่งขันตอบปัญหากฎหมายในงานวันรพี ศาลอุทธรณ์ภาค9 มหาวิทยาลัยสยาม

เวลา 11.30 น. กรรมการเก็บกระดาษคำตอบจากผู้เข้าร่วมแข่งขัน ครบทุกทีมแล้ว จะเริ่มเฉลยคำตอบที่ถูกต้องพร้อมเหตุผลประกอบ และเริ่มตรวจนับคะแนน ประกาศชื่อทีมที่ได้คะแนนสูงสุด เป็นทีมชนะเลิศ ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ และทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ ตามลำดับ หากมีทีมใดได้คะแนนเท่ากัน ในลำดับใดๆ ก็ตาม จะใช้คำถามพิเศษ เพื่อตัดสินผู้ชนะในแต่ละอันดับเพียงทีมเดียว และทำพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรเสร็จสิ้นในเวลา 12.00 น. และทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกัน

แข่งขันตอบปัญหากฎหมายในงานวันรพี ศาลอุทธรณ์ภาค9 มหาวิทยาลัยสยาม

รางวัลต่างๆ มีทั้งสิ้น 4 รางวัล ดังนี้

  • 5.1 ทีมชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
  • 5.2 ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
  • 5.3 ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท
  • 5.4 ทีมชมเชย 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท

แข่งขันตอบปัญหากฎหมายในงานวันรพี ศาลอุทธรณ์ภาค9 มหาวิทยาลัยสยาม

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ ประสูติ ณ วันพุธ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ จุลศักราช 1236 ตรงกับวาระทางสุริยคติ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2417 พระองค์ทรงเป็นต้นราชสกุล รพีพัฒน์  คลิกอ่านเพิ่มเติม


โพสที่เกี่ยวข้อง:

แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสยาม

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.