ต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัยจาก Harvard University เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสยาม

18 มี.ค. 62 คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Harvard University’s John F. Kennedy School of Government and Graduate School of Education เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสยาม และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการทางด้านการบริหารการศึกษา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผศ.ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ รศ.ดร.บุญมี เณรยอด อาจารย์กวิน กตัญญูทวีทิพย์ และดร.นลินี สุตเศวตให้การต้อนรับ และมีอ.วรภูมิ แสนแก้ว ตัวแทนนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลทางด้านการศึกษาของประเทศไทย

 

19 มี.ค. 62  รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช นำคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เข้าพบ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับเกียรติสนทนากับนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเกี่ยวกับนโยบายและภาวะผู้นำทางการศึกษา พร้อมทั้งนำชมสำนักงานและพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ซึ่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยด้านศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด มีกำหนดเดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2562


ข่าวที่ 125/2562: คณะนักศึกษาจาก Harvard University เข้าพบ รมว.ศธ.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ: John F. Kennedy School of Government

ภาพจาก: แฟนเพจ Jomphong Mongkhonvanit 

แฟนเพจ: บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก: แฟนเพจ ธนพงศ์ งานรุ่งเรือง

ต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัยจาก Harvard University เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสยาม

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.