15-16 มิ.ย. 2560 วันปฐมนิเทศนักศึกษาปริญาตรีภาคปกติ และภาคค่ำ

SIAM UNIVERSITY FIRST IMPRESSION

15-16 มิ.ย. 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคค่ำ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (10 ชั้น) อาคาร 12

15-16 มิ.ย. 2560 วันปฐมนิเทศนักศึกษาปริญาตรีภาคปกติ และภาคค่ำ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.