11-13 ต.ค. ม.สยาม รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง ประชุมร่วมอธิการบดี ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 12 ที่ประเทศอินโดนีเซีย

12th CRISU-CUPT 2017: The 12th Council of Rector of Indonesian State University and Council of University President of Thailand 2017, Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Indonesia, October 11-13, 2017 การประชุมความร่วมมือระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11-13 ต.ค. 2560 ณ เมืองบันดา จังหวัดอาเจะฮ์ ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วย ประธานสภาอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาอินโดนีเซีย, ผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย, อธิการบดี, รองอธิการบดี, คณบดีจากสถาบันอุดมศึกษาไทย และจากสถาบันอุดมศึกษาอินโดนีเซีย ตลอดจนนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมที่มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของทั้งสองประเทศ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ เปิดประสบการณ์การบริหารจัดการทางการศึกษา และการเรียนรู้ด้านวิชาการและการวิจัยร่วมกัน ซึ่งสามารถขยายผลไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ ได้ รวมทั้งช่วยกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้มั่นคงทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระหว่างอธิการบดีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซียยิ่งขึ้น ในครั้งนี้ นักศึกษาแพทย์ แอนดี้ บริพัตร ปัตตะพงศ์ ได้รับเลือกให้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับปัญหาคอรัปชั่น ในที่ประชุมใหญ่ด้วย

การประชุมความร่วมมือระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2548 ที่กรุงเทพมหานคร และมีมติเห็นชอบให้ทั้งสองประเทศหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นประจำทุกปี เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองประเทศ

At the 11th CRISU-CUPT conference in Chiang May October 28th – 31th, 2016, University of Syiah Kuala Banda Aceh has been appointed to hold the 12th CRISU-CUPT Conference 2017 in Indonesia. It is a great honor for University of Syiah Kuala, Banda Aceh to taking part and hosting this prestigious conference. The conference has been plays an important role in building the foundation for the strong relationships and collaborations between Thailand Universities and state universities of Indonesia. It is an annual event and consistently done to strengthen a mutual relation between two countries in order to face any challenges for the future development of human resources. The event will provide an opportunity for both university presidents of the two countries to share visions and affecting the quality of higher education. As the previous conferences, the universities of both countries will also include Deans and student leaders to taking part on their existing Dean and Student forum to discuss current issues of their interest and networking. The objectives of the 12th CRISU-CUPT International Conference are to develop and strengthen the partnerships and cooperation between Indonesia and Thai Universities in boosting management and leadership also regeneration on academic and research with the spirit of ASEAN.
Based on the conclusion of the Organizing Committee meeting on 20 June 2017 at University of Syiah Kuala Banda Aceh, the conference will include international seminars and exhibitions. A parallel scientific session will be provided for university staff and lecturer to present their papers in accordance to the theme and sub-themes of the conference. The joint theme of this conference is “Enhancing Disaster Resilience through Education: Opportunities and Challenges for Indonesian and Thai Universities”, with the sub-themes;
Sub-theme 1. University role in building disaster knowledge capacity
Sub-theme 2. ICT application in disaster risk reduction
Sub-theme 3. City resilience against disaster
Sub-theme 4. Local and indigenous disaster knowledge
The Conference will be held at Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Indonesia on October 11th –13th, 2017. The tentative Program of the conference as follows, and the change may be made in accordance to confirmation of invited speakers.


ภาพและข่าวจากเว็บไซต์ : http://crisu-cupt.unsyiah.ac.id/ | https://www.facebook.com/suchatvee?fref=mentions | https://www.facebook.com/chanita.rukspollmuang/posts/1334000503377841?pnref=story

Download Booklet

11-13 ต.ค. ม.สยาม รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง Professor Emeritus Dr.Chanita Rukspollmuang ประชุมร่วมอธิการบดี ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 12 ที่ประเทศอินโดนีเซีย

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.