โลกาภิวัฒน์กับกฎหมายระหว่างประเทศ

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 “หลักสูตร นิติศาสตร์สำหรับผู้บริหาร” ได้รับเกียรติจาก ท่านชาตรี อรรจนานันท์ รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ  มาเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง โลกาภิวัฒน์กับกฎหมายระหว่างประเทศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10 มหาวิทยาลัยสยาม ห้อง #19-1002

โลกาภิวัฒน์กับกฎหมายระหว่างประเทศ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.