พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธี

[quote]โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ตั้งแต่ปี 2556 และได้อนุญาตให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆจำนวน 99 แห่งที่ร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 – 2560 ทั้งนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะขยายระยะเวลาความร่วมมือในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสถาบันการศึกษาต่างๆต่อไปเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อสร้างเครือข่ายในการตรวจสอบและป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรมเพิ่มขึ้น[/quote]
แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ : http://www.chula.ac.th/th/archive/66870

โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai