โครงการ จิตอาสา มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

โครงการจิตอาสา มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน โดย ทปอ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม ชาวชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยาม ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ สำนักระบายน้ำ สำนักงานเขตภาษีเจริญ

ทปอ_จิตอาสามหาวิทยาลัยสยามวันที่ 21 เมษายน 2561 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม ประธานโครงการ โดย ศ.ดร ชนิตา รักษ์พลเมือง Professor Emeritus Dr.Chanita Rukspollmuang รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยสยาม ตามที่มีมติในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสยาม และได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีรับมอบคลองในใครงการ จิตอาสามหาวิทยาลัย เพื่อชุมชนในวันนี้

 

โครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มจากการที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย (ทปอ. Council of University Presidents of Thailand) ได้มีแนวคิดที่ จะดำเนินโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน ตามมติของเครือข่ายอธิการบดี (University Presidents Network Conference) โดยให้จัดโครงการรูปแบบจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และให้มหาวิทยาลัยกำหนดรูปแบบกิจกรรมเองในพื้นที่ ใกล้กับสถาบันของตนเองเพื่อเป็นจุดเริ่มด้นของมหาวิทยาลัยในการสร้างพันธะสัญญาที่ดีต่อชุมชน

 

มหาวิทยาลัยสยามจึงได้ริเริ่มโครงการ “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” โดยมีรายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย

  1. กิจกรรมการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการรักษาคูคลองให้แก่ประชาชนในชุมชนคลองบางจากและคลองย่อยในพื้นที่เขตภาษีเจริญ
  2. กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล เพื่อให้ คลองใสสะอาด โดยมีนักศึกษาทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักการระบาย สำนักงานเขตภาษีเจริญ
  3. กิจกรรมจิตอาสาคนรุ่นใหม่รักทรัพยากรนํ้า เน้นการให้มีความรู้ เรื่องคุณภาพของน้ำ และแนวทางในการรักษาคุณภาพของน้ำ โดย มหาวิทยาลัยสยาม และกลุ่มนักเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้ชุมชนของคลอง เป้าหมาย
  4. กิจกรรมการแปรรูปขยะและการปุ๋ยหมักชีวภาพของเยาวชนในชุมชนคลองเป้าหมาย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
  5. กิจกรรมการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน โดยกลุ่มนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

การดำเนินงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากท่าน ผู้อำนวยการสำนักการระบายนํ้า สำนักงานเขตภาษีเจริญ ท่านผู้นำชุมชน คลองบางจาก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้การช่วยเหลือทั้งทางด้านอุปกรณ์ และการมอบมิตรภาพที่ดีให้แก่นักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยสยาม จึงเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าโครงการ “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป


เว็บไซต์สำนักงานเขตภาษีเจริญ  คลิก
แฟนเพจสำนักงานเขตภาษีเจริญ  คลิก
#มหาวิทยาลัยจิตอาสา

โครงการ จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน  โดย ทปอ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม ชาวชุมชมหลังมหาวิทยาลัยสยาม ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ สำนักระบายน้ำ สำนักงานเขตภาษีเจริญ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.