โครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

โครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ อาคารอาทิตย์ อุทัยรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต และร่วมส่งผลการประกวดการนำเสนอผลงานนวัตกรรมส่งเสริมการใช้สมุนไพร จากทั้ง 19 สถาบัน โดยมี ผศ. ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ และ อ. เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ เป็นอ.ที่ปรึกษา ซึ่งผลการคัดเลือก นักศึกษาของทางคณะฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบนำเสนอผลงานด้วยปากเปล่า ในการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม (Pharmacy event) โดยผลการประกวดในรอบการนำเสนอปากเปล่า ได้แก่

 • รางวัลชนะเลิศ – ทีม Thai Herb App ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อม โล่ห์รางวัล
  1. นายณัฐบดินทร์ แก้วกำ
  2. นายณัฐวุฒิ เจ๊ะบือราเฮง
  3. นางสาวกัญญ์วรา จินตสถาพร
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 – ทีม 5 หนุ่มตะลุยแดนสมุนไพร ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อม เกียรติบัตร
  1. นายทัตเทพ ระเบียบเลิศ
  2. นายณัชพล ทรงยั่งยืนกุล
  3. นายวัชรากร รอดชมภู
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 – ทีม HerbHerb ได้รับเงินรางวัล 2,000 พร้อมเกียรติบัตร
  1. นางสาวรติมา ตาคำ
  2. นางสาวนันทิกานต์ พลเดช
  3. นางสาววณิชยา ทองอาสน์

fanpage:  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.