วันที่่ 25 พฤษภาคม 2560  เวลา 08.00 น. -16.40 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พกิจ สุวัตถิ์ บรรยายการทำข้อมูลใน Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงาน ผู้เข้าอบรมสามารถ สร้างไฟล์ประวัติการทำงาน นำข้อมูล ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เอกสาร เกี่ยวกับประวัติ กิจกรรมการเรียนการสอน อบรมสัมมนา การทำวิจัย งานวิชาการ และความสนใจอื่นๆ ที่จะพัฒนาตนเอง นำขึ้นสู่ระบบเพื่อการเผยแพร่ผลงานของตนได้อย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมปฎิบัติการทางการเงิน Financial Lab (ห้องB) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก 19 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสยาม

อบรมการจัดทำ E-PORTFOLIO บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พกิจ สุวัตถิ์

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai