อบรมการจัดทำ E-PORTFOLIO บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พกิจ สุวัตถิ์

วันที่่ 25 พฤษภาคม 2560  เวลา 08.00 น. -16.40 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พกิจ สุวัตถิ์ บรรยายการทำข้อมูลใน Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงาน ผู้เข้าอบรมสามารถ สร้างไฟล์ประวัติการทำงาน นำข้อมูล ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เอกสาร เกี่ยวกับประวัติ กิจกรรมการเรียนการสอน อบรมสัมมนา การทำวิจัย งานวิชาการ และความสนใจอื่นๆ ที่จะพัฒนาตนเอง นำขึ้นสู่ระบบเพื่อการเผยแพร่ผลงานของตนได้อย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมปฎิบัติการทางการเงิน Financial Lab (ห้องB) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก 19 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสยาม

อบรมการจัดทำ E-PORTFOLIO บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พกิจ สุวัตถิ์

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.