อบรมสัมมนา นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 โดยมีตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆเเละนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามทุกคณะวิชาเข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน

อบรมสัมมนา นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.