โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตราด

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย ผศ.ดร.วีรชัย ไชยจามร ดร.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา และดร.อภิโชติ โซ่เงิน ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการประชุมวิชาการ Pharmacotherapy Review for Pharmacy Practice ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตราด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ โรงพยาบาลตราด

การประชุมวิชาการ Pharmacotherapy Review for Pharmacy Practice

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.