แรลลี่การกุศล-มหาวิทยาลัยสยาม-กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี 25-26 พ.ย. 2560

การแข่งขันแรลลี่การกุศลมหาวิทยาลัยสยาม

ในวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
ชิงถ้วยเกียรติยศ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เส้นทางกรุงเทพฯ – กาญจนบุรี พักที่พงษ์สุดา ชาเลต์ รีสอร์ท
ระหว่างเดินทางบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนและกีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านหนอนขอน ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ค่าสมัคร 4,000 บาท / คัน / 2 คน

แรลลี่การกุศล มหาวิทยาลัยสยาม

แรลลี่การกุศล-มหาวิทยาลัยสยาม-กรุงเทพ-กาญจนบุรี

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.