เลือกตั้งกรรมการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 30 มีนาคม 2560 9.00 น. – 17.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 12 ทางคณะบริหารธุรกิจได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

เลือกตั้งกรรมการนักศึกษา

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.