รางวัลนักศึกษาดีเด่น จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.หญิง ระชี ดิษฐจร ที่ได้เข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

รางวัลนักศึกษาดีเด่น จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.