เข้าร่วมอบรมระยะสั้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับบุคคลทั่วไป เรื่อง สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม ได้รู้จักกับการใช้โปรแกรมPSPP โปรแกรมOpen Source สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เก็บรวบรวมมา แปรผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรยายโดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย อาจารย์ ดร.วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์ อาจารย์ ดร.กาญจนา มหัทธนทวี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้เข้าอบรมเมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 2 ศูนย์ปฎิบัติทางการเงิน มหาวิทยาลัยสยาม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19)

สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย

 

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai