อบรมเทคนิคการสร้างเครื่องมือในการทำวิจัย

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภาควิชาการโรงแรมฯ เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสร้างเครื่องมือในการทำวิจัย กับ รศ.ศิริชัย (อาจารย์ภาควิชา สถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560


ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหาคร 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5211
โทรสาร 0-2868-4351
Email hotel@siam.edu
Facebook: https://www.facebook.com/hotel.siamu  Website: http://hotel.siam.edu/


อบรมเทคนิคการสร้างเครื่องมือในการทำวิจัย

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.