อบรมเชิงปฎิบัติการ “How to เปลี่ยน Info ให้เป็น Graphic”

How to เปลี่ยน Info ให้เป็น Graphic โดย ศิลปินและนักออกแบบ คุณเกวลิน ศักดิ์สยามกุล จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ วันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. 2560 ณ ห้อง 3-104 (ห้องปฎิบัติการ Macintosh) ชั้น 1 อาารอนุสรณ์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร: 02-4570068 ต่อ 5130


อ.ทศพร เทียนศรี
สาขาแอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยสยาม 10160
โทร 02-457-0068 ต่อ 5130 mobile 083-999-8193

อบรมเชิงปฎิบัติการ “How to เปลี่ยน Info ให้เป็น Graphic”

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.