อบรมการอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ WordPress

สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอัพเดทข้อมูลและปรับปรุงเว็บไซต์ WordPress  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิ.ย. 2560 ระหว่างเวลา 09.30-15.00 น. ณ ศูนย์ปฎิบัติการทางการเงิน ห้อง 1 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19)  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีทักษะการใช้งานโปรแกรมเว็บไซต์สำเร็จรูป WordPress สามารถเขียนPost อัพโหลดไฟล์ชนิดต่างๆ การจัดการระบบการเผยแพร่ข้อมูล การกำหนดหมวดหมู่ เพื่องานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานได้

อบรมการอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ WordPress

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.