เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ มาบรรยาย หัวข้อ ทศทางการเขียนตำราในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมกันนี้ในช่วงบ่ายยังได้จัดการอบรมการจัดความความรู้ทางด้านงานิวจัย Reference program and update in statistical aspects โดย ดร.ศิริกาญจน์ เพ็งอ้น ดร.สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์ และดร.อภิโชติ โซ่เงิน ณ ห้อง 19-1102 มหาวิทยาลัยสยาม

อบรมการจัดความความรู้ทางด้านงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai