พิธีหล่อเทียน และพิธีถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดโคนอน ประจำปี ๒๕๖๑

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยสยาม เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์วิมลมาส ตันติพงศ์อนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

[pdf-embedder url=”https://siam.edu/wp-content/uploads/2018/07/กำหนดการพิธีหล่อเทียนพรรษา-พฤหัสบดี-ที่-๑๙-ก.ค.-๒๕๖๑.pdf” title=”พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๑ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑”]


พิธีถวายต้นเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน  ณ วัดโคนอน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น.


ขอขอบคุณภาพจากแฟนเพจ

พิธีหล่อเทียนพรรษา

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.