หลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก” สัปดาห์ที่ 3

สถาบันวิทยาการเพื่อการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม จัดหลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก” ในสัปดาห์ที่ 3 โดยมีวิทยากรรับเชิญ คือ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผช.รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี ปัจจุบัน ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องAstor โรงแรม St.Regis ถนนราชดำริ

ภาพกิจกรรมจากแฟนเพจ : https://www.facebook.com/SiamUILG/    หรือ #SiamuILG

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.