หลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก” สัปดาห์ที่ 12

การอบรม หลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก” สัปดาห์ที่ 12 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ฟังการบรรยาย โดย คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหัวข้อ “ Coping with new Treand in the Capital market” และหัวข้อ “ Set Education” โดย ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ ตลาดทุนไทย และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากนั้นก็เยี่ยมชมร้าน INVESTORY Shop อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ  และห้องสมุดมารวย คลังแห่งความรู้ มีหนังสือดีที่ทรงคุณค่าควรแก่การเก็บรักษา และการอ่านเสริมความรู้เพื่อประเทืองปัญญาเป็นอย่างยิ่ง

ภาพกิจกรรมจากแฟนเพจ : https://www.facebook.com/SiamUILG/    หรือ #SiamuILG

วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.