หลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก” สัปดาห์ที่ 11

การอบรม หลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก” สัปดาห์ที่ 11 ณ The Campus (Lecter Hall) Grand Hyatt Erawan Hotel Bangkok ถนนราชดำริ เป็นการรวมดาววิทยากรระดับ Exclusive 3 ท่าน ได้แก่ ดร.สันติธาร เสถียรไทย Head of Emerging Asia Economics, Credit Suisse (Singapore) บรรยายเรื่อง “World s Economics Outlook : Investment Opportunities and Challenges”. คุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล ผู้ก่อตั้ง Disrupt และกองทุน 500 Tuk Tuks เจ้าพ่อ Startups เมืองไทย บรรยายในหัวข้อ “Startups & Investment Opportunities : Trends of Cryptocurrency,Internet of Things and Disruptive Technologies” และ คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ CLSA ( ประเทศไทย) จำกัด บรรยายในหัวข้อ “Thailand s Economic Outlook: Investment Opportunities and Challenges” มีการเปิดเวทีสาธารณะให้วิทยากรทั้ง 2 ท่าน คือ ดร.สันติธาร เสถียรไทย และคุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ ตอบข้อซักถาม โดยมี รศ.ดร.จอมพงศ์ มงวคลวนิช ผู้อำนวยการหลักสูตร เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย


ภาพกิจกรรมจากแฟนเพจ : https://www.facebook.com/SiamUILG/    หรือ #SiamuILG

หลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก” สัปดาห์ที่ 10

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.