หลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก” สัปดาห์ที่ 9

การอบรม หลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก” สัปดาห์ที่ 9  วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้อง Astor Ballroom ชั้น 14 โรงแรม St.Regis ถนนราชดำริ โดยวิทยากรคุณภาพ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “Opportunities and Challenges in New Public – Private Partnership บริษัทประชารัฐ : โอกาสและความท้าทาย” และคุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เรื่อง “Opportunities and Challenges in International Business ธุรกิจระหว่างประเทศ : โอกาสและความท้าทาย” ส่วนภาคค่ำเป็นการพบปะสังสรรค์กลุ่มย่อย ระหว่างกลุ่ม Vision + Change และกลุ่ม Freedom + Idealism


ภาพกิจกรรมจากแฟนเพจ : https://www.facebook.com/SiamUILG/    หรือ #SiamuILG

วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก สัปดาห์ที่ 9

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.