หลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก” สัปดาห์ที่ 8

ารอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันในระดับโลก (ILG) ครั้งที่ 8 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ Royal Maneeya Ballroom A ณ Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel กิจกรรมหลักสูตร ILG สัปดาห์ที่ 8 มีการจัดกิจกรรมคือกลุ่มร่วมระดมความคิดกันในช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Showcases ให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มนำเสนอแนวคิดในการใช้ Innovation พัฒนางานและธุรกิจของตน โดยกลุ่ม Vision คุณหนึ่ง โสภณ อัศวานุชิต นำเสนอในหัวข้อ “Car Trust” กลุ่ม Idealism ม.ร.ว.อัครินทร์ ยุคล แสดงบทบาทของ Shale Oil อย่างชัดเจนในเรื่อง “Fuel Technology” ให้ความรู้ความเข้าใจในภาวะเศรษฐกิจของโลก กลุ่ม Change คุณออย สุนัดดา บัวดิษฐ์ เรื่อง “One Stop Service Innovation for Luxury our Business

หลังจากกิจกรรมShocases ก็เป็นการจัดเสวนาจากกลุ่ม Freedom โดยใช้จุดขายที่ได้ผลคือให้อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 2 ท่าน คือ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล และ ดร.วิจิตร สุพินิจ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “วิพากย์เศรษฐกิจไทยยุค 4.0” ในช่วงค่ำ ผู้เข้าร่วมอบรบผู้นำนวัตกรรมร่วมจัดกิจกรรม “คู่จิ้นฟินเวอร์” และการประกาศผลการเลือกตั้งประธานรุ่น 1 คือ พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา เป็นประธานรุ่น 1 หลักสูตร ILG


ภาพกิจกรรมจากแฟนเพจ : https://www.facebook.com/SiamUILG/    หรือ #SiamuILG

หลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก” ในสัปดาห์ที่ 8

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.