หลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก” สัปดาห์ที่ 5

สถาบันวิทยาการเพื่อการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม จัดหลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก” ในสัปดาห์ที่ 5
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมอนันตรา หัวข้อเรื่อง Cultural Capital for Thailand 4.0 โดย ฯพณฯ วีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม และเรื่อง How Innovation Play a Role in Human Capital Development โดย Dr.Cheol Je Cho

ภาพกิจกรรมจากแฟนเพจ : https://www.facebook.com/SiamUILG/    หรือ #SiamuILG

วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.