หลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก” สัปดาห์ที่ 4

สถาบันวิทยาการเพื่อการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม จัดหลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก” ในสัปดาห์ที่ 4
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง Astor โรงแรม St.Regis เป็นการบรรยายประกอบการอภิปรายสาธารณะ โดยผู้นำนวัตกรรมรุ่นใหม่เป็นวิทยากร ในหัวข้อ Digital Platform : New Business Modal เริ่มจาก ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท GMO-Z.com , Net Design ต่อด้วย นพ.ศุภชัย ปาจริยานนท์ (หมอคิด) นายกสมาคมดิจิตอลแห่งประเทศไทย ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ดูหุ้นบนมือถือเป็นยุคแรกๆ ของเมืองไทย ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ อดีตกรรมการผู้จัดการ C asean ส่งท้ายด้วยการตอบคำถาม โดย ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ นักกฎหมายภาษีอากร และหนึ่งในทีมผู้พัฒนาแอพฯ คำนวณและวางแผนภาษี iTAX เป็นผู้ดำเนินรายการ

ภาพกิจกรรมจากแฟนเพจ : https://www.facebook.com/SiamUILG/    หรือ #SiamuILG

วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.