มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง บทบาทของคณาจารย์และบุคลากรในสถาบันการศึกษากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง…สู่ทศวรรษหน้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19

ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยามได้แนวคิด ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ อีกทั้งเพื่อให้นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้เกียรติบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แตงอ่อน ใจมั่นตน

บทบาทของคณาจารย์และบุคลากรในสถาบันการศึกษากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง…สู่ทศวรรษหน้า

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai