สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกูลชัย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีและโท ณ Teleconference Room in AIT Library สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยสยามมีการทำ MOU ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เพื่อร่วมกันจัดการศึกษานานาชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (Asian Institute of Technology) ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 5 ปี โดยมีผู้ร่วมลงนามคือ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกูลชัย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ศ.ดร.นิชิน กุมาร รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2560 จัดขึ้นที่ Teleconferenace Room in AIT Library สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

โดยที่ทั้ง 2 สถาบันจะกำหนดเกณฑ์ในการรับนักศึกษาใหม่ และเปิดรับสมัครนักศึกษาร่วมกัน โดยได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาจากหลายประเทศในเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก ส่วนการจัดการเรียนการสอนได้กำหนดให้มีขึ้นในทั้ง 2 สถาบัน การดำเนินงานร่วมกันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0 การลงนามในสัญญาความร่วมมือดังกล่าว

 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

 

 

 

 

 

 

 

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.