ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกูลชัย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีและโท ณ Teleconference Room in AIT Library สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยสยามมีการทำ MOU ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เพื่อร่วมกันจัดการศึกษานานาชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (Asian Institute of Technology) ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 5 ปี โดยมีผู้ร่วมลงนามคือ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกูลชัย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ศ.ดร.นิชิน กุมาร รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2560 จัดขึ้นที่ Teleconferenace Room in AIT Library สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

โดยที่ทั้ง 2 สถาบันจะกำหนดเกณฑ์ในการรับนักศึกษาใหม่ และเปิดรับสมัครนักศึกษาร่วมกัน โดยได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาจากหลายประเทศในเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก ส่วนการจัดการเรียนการสอนได้กำหนดให้มีขึ้นในทั้ง 2 สถาบัน การดำเนินงานร่วมกันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0 การลงนามในสัญญาความร่วมมือดังกล่าว

 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai