ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)

11 พ.ค. 60 ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) Asian Institute of Technology และดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม นำเยี่ยมชมห้องสมุดมารวย มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.