MOU ระหว่างโอสถสยาม กับ The New Atlantic Laboratories Co.,Ltd.

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และรศ.ดร.ภญ. เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม เข้าศึกษาเยี่ยมชมการดำเนินงาน และร่วมทำ MOU ระหว่าง โอสถสยาม มหาวิทยาลัยสยาม กับThe New Atlantic Laboratories Co.,Ltd. ทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสำเร็จในการขยายขอบเขตของความรู้ในการฝึกของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติก จำกัด บริษัทชั้นนำทางด้านการผลิตและจำหน่ายยาสำเร็จรูปแผนปัจจุบัน ที่กำลังเติมโตมีการเร่งขยายโรงงานแห่งใหม่ เพื่อขยายกำลังการผลิตเป็นสองเท่าของโรงงานเดิม บนพื้นที่ 15 ไร่ บริเวณถนนบางนา-ตราด กม.34 จังหวัดสมุทรปราการ


แฟนเพจ :  เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เว็บไซต์ :  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

โอสถสยาม มหาวิทยาลัยสยาม กับThe New Atlantic Laboratories Co.,Ltd.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.