ศวพช. ร่วมกับ ม.สยาม จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมศักยภาพ 10 ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ

ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) ม.สยาม พร้อมทีมงาน จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมศักยภาพ 10 ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และทีมงาน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อยอดจากการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ยกระดับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน 7 ก.ค. 2560

ทั้งนี้ ในแต่ละพื้นที่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในพื้นที่ อาทิ น้ำพริกเห็ด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ดินพื้นที่สุขภาวะ ขนมไทย และเตย ต่อยอดเป็นวิสาหกิจชุมชน พร้อมเดินหน้าพัฒนาพื้นที่สุขภาวะไปพร้อม ๆ กัน ศวพช.และ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมร่วมหนุนเสริมให้เกิดความเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ให้แก่ชุมชนและหน่วยงานที่สนใจ เพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จต่อไป

 

10 ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.