ลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยสยามกับโครงการจราจรในพระราชดำริ

พิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับโครงการจราจรในพระราชดำริ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านวิศวกรรมยานยนต์ และการพยาบาลฟื้นคืนชีพและผดุงครรภ์ โดยการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในโครงการ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และพยาบาลศาสตร์

 

ลงนามความร่วมมือ มหาวิทยาลัยสยามกับโครงการจราจรในพระราชดำริ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.