ลงนามความร่วมมือ กับ กสท.โทรคมนาคม (CAT) เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเเละการสื่อสาร

MOU พัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศ และการสื่อสาร

ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ดร.พรชัย มงคลวนิช ท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ สราวุฎฐ์ วรสุมันต์ ในพิธีลงนามความร่วมมือ กับ กสท.โทรคมนาคม (CAT) เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเเละการสื่อสารในบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ ผู้บริหารของ บมจ.กสทโทรคมนาคม เพื่อทำความร่วมมือกันศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร ณ.ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 30 อาคาร CAT Tower เจริญกรุง สี่พระยา บางรัก

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้มีการจัดตั้งโครงข่ายการสื่อสาร Lora-WAN (ด้วยความถี่925 MHz ที่เพิ่งจะประกาศอนุญาตให้ใช้งาน) ร่วมกับ CAT สำหรับ ใช้งานกับอุปกรณ์ประเภท IoT โดยมีมหาวิทยาลัยสยามเป็นร่วมเป็น Gateway ให้กับเครือข่าย IoT ย่านภาษีเจริญ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาบุคลากรด้าน IoT ให้กับประเทศครับ ซึ่งมหาวิทยาลัยสยาม โดยหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยามมีความพร้อมที่จะดำเนินการ และได้รับเชิญให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศในครั้งนี้

ลงนามความร่วมมือ กับ กสท.โทรคมนาคม (CAT) เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเเละการสื่อสาร

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.