การพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ร่วมกับคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 18 สถาบันในไทย ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ร่วมกัน กับอีก 9 คณะเภสัชศาสตร์ จากต่างประเทศในประชาคม ASEAN  ได้แก่ International University (Cambodia), Bundung Institute of Technology (Indonesia), Universitas Sanata Dharma (Indonesia), Taylor’s University (Malaysia), Management & Science University (Malaysia), University of Pharmacy Mandalay (Myanmar), University of Pharmacy Yangon (Myanmar), Adamson University (Philippines), University of the Philippines (Philippines) โดยสถาบันเภสัชศาสตร์ ทั้งหมด 28 แห่ง จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างเป็น Pharmacy Network เพิ่มความแข็งแกร่งด้านวิชาการ ในโครงการประชุมวิชาการ “เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2560” (Thai Pharmacy Education National conference 2017 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai