ร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติ เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยสยามจัด “เทศน์มหาชาติ” อุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ในวันอังคารที่ 10 และวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ณ ห้อง Hall of Fame อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 1 ทั้งนี้ เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสืบสานพิธีเทศน์มหาชาติ อันเป็นประเพณีโบราณทางพระพุทธศาสนาที่ประณีตงดงาม ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่คำสอนหลักในทางพระพุทธศาสนาให้แก่บุคลากร และนักศึกษาอีกด้วย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติอย่างพร้อมเพรียง

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติ เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.