ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “บ้านสีขาว ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ปี2560 ถวายแด่ในหลวง”

วันอังคารที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 13.00 น. อ.ธงชัย วรไพจิตร ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี ให้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “บ้านสีขาว ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ปี2560 ถวายแด่ในหลวง” ณ  รร.จันทร์ประดิษฐาราม วิทยาคม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ธงชัย วรไพจิตร ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ "บ้านสีขาว ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ปี2560 ถวายแด่ในหลวง" 3ธงชัย วรไพจิตร

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.