นักศึกษา IT มหาวิทยาลัยสยาม เข้ารับรางวัล

“นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ แย้มเนตร  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสยาม   ในโอกาสเข้ารับมอบรางวัล
“นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2558 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ณ ห้อง IT404 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5130 โทรสาร 0-2868-5244 website : www.ba.saim.edu ดร.เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์ คณบดี, อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนฯสารสนเทศ, อ.ลักษมี จงถิรวงศ์ หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, อ.มนฤดี มิตรเจริญถาวร หัวหน้าภาควิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์, อ.พิชาญากร เลค, อ.อรรณพ กางกั้น, อ.นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์, อ.นิตยา เกิดแย้ม, ผศ.ประกายรัตน์ สุวรรณ, อ.นภสรกร สุขจ่าย, อ.ปรัชญา ศิริ, อ.นิชคุณ ช่างเรียน, อ.ภุวพล วงศ์กุลชาตะ, อ.อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์, นายณัฏฐพัช วดีรุจีรักษ์
ร่วมยินดี นศ.IT Siam เข้ารับรางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai