ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษาไทยสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0”

วันศุกร์ที่ 21 เม.ย. 2560 อาจารย์ธงชัย วรไพจิตร (ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากรการศึกษา) ได้รับอนุญาตจากท่านอธิการบดี ให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษาไทยสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0” ณ โรงแรม เอเซียร์ แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี (ในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก)ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษาไทยสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0" 5 ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษาไทยสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0" 6

ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษาไทยสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0”

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.