นำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการ

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร รวม 3 ทีม เข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงาน โครงงานสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการ The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and management 2017 (COCEAM) ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.