หลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก(วนล.)รุ่นที่ 1

 GLOBAL COMPETITIVENESS ACADAMY (GCA) สถาบันวิทยาการเพื่อการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม
เป็นผู้จัดอบรมหลักสูตร โดยรวมวิทยากรชั้นนำของประเทศ และระดับโลกมาร่วมถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนร่วมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำที่มาหลากหลายธุรกิจ หลายองค์กร เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวอย่างมั่นคงสู่การแข่งขันในระดับโลก

  • อบรมทุกวันจันทร์ : ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 30 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 – 18.00 น.
  • ค่าธรรมเนียม : 150,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางดูงานต่างประเทศ)
  • สถานที่จัดอบรม : โรงแรม The St. Regis Bangkok ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ
    (สถานที่จัดเป็นไปตามแผนการดำเนินกิจกรรมของหลักสูตร)
  • หมดเขตลงทะเบียน : 30 เมษายน 2560

ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร CEO : Z.COM by GMO วิทยากรรับเชิญของหลักสูตร ILG

สนใจสมัครที่ www.siamuilg.com
ilg@siam.edu
Hotline :
085-020-7932 คุณพร้อมพร แก้วดวงเล็ก
086-031-3993 ดร.จุไรรัตน์ วรรณยิ่ง
089-539-3535 ดร.ประกายทิพย์ พิชัย

วิทยาการผู้นำนวัตกรรม

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.