มหาวิทยาลัยสยาม รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ณ ห้องประชุม Millennium อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก19 ชั้น19)  คณะผู้ประเมินกล่าวแนะนำตนเองและชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมิน จากนั้นมหาวิทยาลัยสยามนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2559  รอบบ่าย คณะผู้ประเมินเดินตรวจเยี่ยมคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ

การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย


วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 19 ชั้น 18) คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัยสยาม, อธิการบดี, ผู้บริหาร, คณาจารย์, นักศึกษา, ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ จากนั้นคณะผู้ประเมิน ศึกษาเอกสารและเตรียมนำเสนอผลการประเมิน รอบบ่าย คณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 19 ชั้น 19)

รายนามคณะกรรมการผู้ประเมิน

  • รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • รศ.ชาญ ถนัดงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง (Professor Emeritus Dr.Chanita Rukspollmuang) มหาวิทยาลัยสยาม
  • รศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยสยาม รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai